İllüstrator Tail Jar Günlük Hayata Eğlenceli Canavarlar Ekliyor

Sanatçı ve illüstratör Tail Jar, canavar benzeri komik yaratıkları günlük yaşamdan anlara ekliyor ve bu serisini Instagram hesabında yayınlıyor. En komik örnekleri görmek için aşağıya göz atın.

Illustrator Adds Funny Monsters To Everyday Life, And It’s Brilliant
Illustrator Adds Funny Monsters To Everyday Life, And It’s Brilliant
Illustrator Adds Funny Monsters To Everyday Life, And It’s Brilliant
Illustrator Adds Funny Monsters To Everyday Life, And It’s Brilliant
Illustrator Adds Funny Monsters To Everyday Life, And It’s Brilliant
Illustrator Adds Funny Monsters To Everyday Life, And It’s Brilliant
Illustrator Adds Funny Monsters To Everyday Life, And It’s Brilliant
Illustrator Adds Funny Monsters To Everyday Life, And It’s Brilliant
Illustrator Adds Funny Monsters To Everyday Life, And It’s Brilliant
Illustrator Adds Funny Monsters To Everyday Life, And It’s Brilliant
Illustrator Adds Funny Monsters To Everyday Life, And It’s Brilliant
Illustrator Adds Funny Monsters To Everyday Life, And It’s Brilliant
Illustrator Adds Funny Monsters To Everyday Life, And It’s Brilliant
Illustrator Adds Funny Monsters To Everyday Life, And It’s Brilliant
Illustrator Adds Funny Monsters To Everyday Life, And It’s Brilliant
Illustrator Adds Funny Monsters To Everyday Life, And It’s Brilliant
Illustrator Adds Funny Monsters To Everyday Life, And It’s Brilliant
Illustrator Adds Funny Monsters To Everyday Life, And It’s Brilliant
Illustrator Adds Funny Monsters To Everyday Life, And It’s Brilliant
Illustrator Adds Funny Monsters To Everyday Life, And It’s Brilliant
Illustrator Adds Funny Monsters To Everyday Life, And It’s Brilliant
Illustrator Adds Funny Monsters To Everyday Life, And It’s Brilliant
Illustrator Adds Funny Monsters To Everyday Life, And It’s Brilliant
Illustrator Adds Funny Monsters To Everyday Life, And It’s Brilliant
Illustrator Adds Funny Monsters To Everyday Life, And It’s Brilliant
Illustrator Adds Funny Monsters To Everyday Life, And It’s Brilliant
Illustrator Adds Funny Monsters To Everyday Life, And It’s Brilliant
Illustrator Adds Funny Monsters To Everyday Life, And It’s Brilliant
Illustrator Adds Funny Monsters To Everyday Life, And It’s Brilliant
Illustrator Adds Funny Monsters To Everyday Life, And It’s Brilliant

 Instagram

desingyoutrust.com

tr_TRTurkish