İki Dillilik Ruh Sağlığına İyi Geliyor

Geçtiğimiz yılın sonlarında, Kanada, Toronto’da bulunan York Üniversitesi’nden Ellen Bialystok, iki dillilik ve yaşlanma üzerine en ilgi çekici araştırmalardan birini sundu. Bialystok’ın bulguları, tek dillilere Alzheimer hastalığı teşhisinin iki dillilerden dört ila beş yıl önce konduğunu gösteriyor.

California San Diego Üniversitesi Alzheimer Hastalığı Araştırma Merkezi’nde araştırmacı olan Tamar Gollan konu hakkında şunları söyledi:

“İki dillilik, Alzheimer hastalığına yakalanmanızı engellemez; hastalığınız varsa beyin hasarının oluşmasını engellemez. Yaptığı şey, beynin zarar görmesi durumunda bile çalışmaya devam etmenizi sağlamaktır. Sakatlanmış olsa bile bitiş çizgisini geçen bir sporcuya benzetebilirsiniz.”

Bu nedenle, birden fazla dil kullanma deneyimi beyninizi yeniden düzenler. Bialystok buna inanıyor:

“Başka bir dili ne kadar çok kullanırsanız, o kadar iyi olursunuz. Bu şaşırtıcı değil. Ancak bunun yanında, iki dili ne kadar çok kullanırsanız, beyniniz o kadar incelikle yeniden düzenlenir.”

Bu, iki dillilikle daha fazla deneyimin daha büyük değişikliklere yol açtığı anlamına gelir. Ne kadar uzun süre iki dil konuşursanız, o kadar çok değişiklik olur. İki dilli olmaya ne kadar erken başlarsanız, değişiklikler o kadar fazla olur. İki dilli olma deneyiminiz günlük olarak ne kadar yoğun olursa, değişiklikler o kadar fazla olur.

İki dilliliğin faydalı etkilerinin bir kısmı, beynin çoklu göreve zorlanması eylemiyle ilgilidir. Bu egzersiz, konsantrasyonla ilgili olarak hayatın diğer yönlerini de etkileyebilir.

Bialystok şunu söylüyor:

“Sahip olduğu etkinin dikkat sistemi üzerinde etkili olduğuna inanıyorum. Bilişsellik budur, neye dikkat etmeniz gerektiğini bilmek ve gerisini engellemek.”

İki dilliler, her iki dil de otomatik olarak ve bilinçaltında etkinleştirilerek dillerin birbirine karışmasını sürekli olarak yönetirler. Bu avantaj, dikkatinizi ve planınızı kontrol etmenize, yönlendirmenize ve yönetmenize izin veren beceriler gibi yönetici işlevleri de etkiler. Dikkat dağıtıcı şeyler olduğunda bir görevi tamamlamaktan sorumlu beyin alanı daha dirençlidir.

Gollan ekliyor:

“İki dilli olduğunuzda, bir dili kapatamazsınız ve bu nedenle sürekli olarak, tek dil konuşanların yapmak zorunda olmadığı seçimlerle yüzleşmek zorunda kalırsınız. Bunun sonucunda da , ek olarak, ‘iki dilli olmak için çok çalışmanız’ gerekir.”

Benzer şekilde, zor işler yapanlarda ve yüksek eğitimli kişilerde de Alzheimer hastalığının daha geç başladığını görebilir. Bu insanların beyinleri, yıllar boyunca yapmak zorunda kaldıkları zorlu çalışmalar sayesinde daha esnektir. Böylece bireyler hastalıktan kaçamasalar da zihinleri daha uzun süre işlevsel kalacaktır.

Bialystok şöyle diyor:

“Dil öğrenimine geç başlayanlarda, yaşam boyu iki dillilerde gördüğümüz aynı çeşitliliğin daha azını ama önemli faydalarını görebiliriz. Örneğin, insanlar daha fazla egzersiz yaptıkça oksijen kapasitenizi genişlettiğinizi söyleyecektir. Bence beyninizi daha fazla çalıştırdıkça, beynin daha fazla şey öğrenme ve esnek kalma kapasitesini genişletiyorsunuz.”

Bu nedenle yeni bir dil öğrenmek beyninizi aktif tutmak için harika bir aktivite. Oldukça zorlu bir süreç ve daha fazla insanla daha iyi iletişim kurabilme bonusu da var. Yani, iki veya çok dilli olmak, varlığından bile haberdar olmadığınız ufuklar açabilir.

Gollan şöyle açıklıyor:

“İki dillilik hakkında güzel olan şey şu ki, eğer iki dilliyseniz bununla ilgili şeylerin tüm faydalarını bir arada toplayabilirsiniz. Çünkü artık konuşabileceğiniz çok daha geniş bir insan kitleniz var ve insanlarla konuşmak güzel.”

İki dillilik sizi daha uzun süre genç tutabilir. Beyniniz yaklaşık 25 yaş civarında gerilemeye başlar. Yıllar geçtikçe, verimliliğiniz, hafızanız işleyişi, işlem hızınız ve konsantrasyonunuz gibi şeyler giderek artan bir oranda azalır. Birden fazla dil konuşmak, bu düşüşü yavaşlatır. İki dillilik çocuklar için de harikadır. Sıfırla üç yaş arasındaki çocukların beyinleri, beyin en esnek aşamasında olduğu için birden fazla dil öğrenmek için benzersiz bir şekilde uygundur. Sonuç olarak, iki dile maruz kalma şansına sahip bebekler, daha altı aylıkken diller arasındaki geçişi algılayabilirler. Ayrıca, ana dillerini öğrenip yürüyebilecekleri kadar hızlı bir şekilde ikinci bir dili de öğrenebilirler.

Küçük çocuklar, yetişkinler kadar gramer kurallarına ve pratiğine çok fazla odaklanmadıklarından, sesleri, tonlamaları, yapıları ve ikinci bir dilin kurallarını kolayca özümser. Ayrıca, sekiz yaşına kadar olan çocuklar, ikinci dilin sesleri arasındaki farklılıkları algılayabilen esnek konuşma ve kulak kaslarından yararlanırlar. Ayrıca, iki dilli çocuklar belirli türdeki zihin bulmacalarını çözmede daha başarılıdır. Örneğin, psikologlar Michelle Martin-Rhee ve Ellen Bialystok tarafından 2004 yılında yapılan bir araştırmaya göre, iki dil bilen gençler, nesneleri renk ve şekle göre ayırmada tek dilli yaşıtlarına göre daha iyi. Bu deney, tek dillilerin, ayırmak için ikinci bir özellik eklendiğinde zorlandıklarını gösterdi. Bulgulara göre iki dilli deneyim beynin komuta merkezini geliştiriyor ve böylece beynin sorunları çözmesine, zihinsel olarak zorlayıcı diğer görevleri planlamasına ve yürütmesine imkan veriyor. Bu tür görevler arasında dikkati bir şeyden diğerine yönlendirmek ve bilgiyi akılda tutmak (örneğin, bir dizi yönergeyi hatırlamak) yer alıyor.

Çocuklara göre daha zor da olsa yetişkinler ikinci bir dil öğrenmenin faydalarından yararlanabilirler. Kapa ve Colombo tarafından 2013 yılında yapılan bir araştırmaya göre, iki dil bilen genç yetişkinler, tek dil bilen genç yetişkinlere göre daha iyi konsantrasyona sahipti, dikkat testlerinde daha iyi performans gösterdiler, daha hızlı ve daha doğru yanıtlar verdiler. İlginç bir şekilde, dil değiştirme iki dilliler için son derece doğaldır. Bu nedenle, beyin için bir egzersiz olsa da, dil ikinci doğa haline geldiğinde ekstra bir çalışma söz konusu olmaz. Bunu kanıtlamak için, New York Üniversitesi sinirbilimcileri tarafından yapılan daha yakın tarihli bir araştırma, beynin iki farklı dilde olduğu gibi tek bir dilden kelimeleri birleştirmek için de ortak bir mekanizma kullandığını buldu. Bu fenomen, aynı anda birden fazla dili anlamada sorunsuz bir geçiş sağlıyor.

NYU’da doktora adayı ve çalışmanın baş yazarı Sarah Phillips şunları söylüyor:

“Beynimiz birden fazla dilde konuşma yeteneğine sahip. Diller, kullandıkları ses ve cümleleri oluşturmak için sözcük düzenleme konusunda farklılık gösterebilir. Bununla birlikte, tüm diller, karmaşık düşünceleri ifade etmek için kelimeleri birleştirme süreci içerir.”

NYU Psikoloji ve Dilbilim Bölümü profesörlerinden, çalışmanın kıdemli yazarı Liina Pylkkänen şunları ekledi:

“İki dilliler bu sürecin büyüleyici bir versiyonunu gösterirler; beyinleri aynı dilden kelimelerde olduğu gibi, farklı dillerden gelen kelimeleri de kolayca bir araya getirir.”

Bilim insanları bu durumu İngilizce/Korece iki dillilerin sinirsel aktivitelerini ölçen deneylerle gösterdiler. Çalışmanın denekleri, bir bilgisayar ekranında iki kelimelik cümlelerden ya da bir çift birleşmeyen fiilden oluşan resim ve kelime kombinasyonlarını görüntüledi (örneğin, “buz sarkıtları eriyor” ya da “zıplama erimesi”). Bazen kelime çiftleri tek bir dilden gelirken bazen de her iki dil de karışık dil konuşmalarını taklit etmek için kullanıldı. Bu arada araştırmacılar, nöral aktiviteyi haritalayarak deneklerin beyin aktivitelerini ölçtü. Bunu yapmak için, beynimizin ürettiği elektrik akımları tarafından yaratılan manyetik alanları kaydeden bir teknik olan manyetoensefalografiyi (MEG) kullandılar. Kayıtlar, iki dillilerin, tek dilli terimleri yorumlarken olduğu gibi, karışık dilli ifadelerde de tam sinirsel mekanizmayı kullandıklarını ortaya çıkardı. Ayrıca, birden fazla kelimenin anlamlarını birleştiren beyin bölgesinin (sol ön şakak lobu) kelimelerin aynı dilden mi yoksa farklı dillerden mi olduğuna karşı duyarsız olduğunu buldular.

Phillips şu sonuca vardı:

“Bu araştırma, iki dilli beyinlerin, farklı dillerden kelimeler içeren karmaşık ifadeleri etkileyici bir kolaylıkla yorumlayabildiğini göstermektedir.”

kapak görseli: Getty Images and insert by Chelsea Beck of NPR

intelligent living

tr_TRTurkish