Bilim Alanında Dünyanın En Zeki 10 Ülkesi

OECD, 2015 yılının “Bilim, Teknoloji ve Endüstri Değerlendirme Raporu”nu yayınladı. Rapor, dünyanın en zeki ülkelerinin başarısının sırrını açıklıyor.

Eğer zamanımızın en büyük problemlerini çözmek istiyorsak ( iklim değişikliği, gıda güvenliği, nükleer silahsızlanma gibi) daha fazla bilime ihtiyacımız var. Bu durum kısmen de olsa Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) neden dünyanın çeşitli yerlerinden kırk üniversiteyi takip ettiğini açıklıyor.

OECD’nin raporu 2012’den bu güne kadar olan verileri inceliyor. Sıralama bilim, teknoloji, mühendislik yüzdelerine ya da kişi başına düşen matematik ödülleri sayısına göre yapıldı. Bu yüzden farklı ülke ve popülasyonlar arasında adil karşılaştırma yapıldığı düşünülüyor. (Örneğin, (İspanya doğa bilimler ve mühendislik alanındaki ödülleriyle %24’lük dilim içinde 11. sırada.)

Sıra bilime geldiğinde dünyanın en zeki 10 ülkesinin nasıl başardığını görebiliyoruz;

10. Portekiz

Portekiz’de öğrencilerin %25 oranında pozitif bilimler derecesi var. Araştırma yapılan ülkeler arasında %72 ile en yüksek doktora oranına sahip.

9. Avusturya

Avusturya (%25) çalışma çağındaki PhDs sıralamasında ikincidir ve her 1000 kişide 6,7 kadın ve 9,1 erkek doktora sahibidir.

8. Meksika

Devletin iş dünyasındaki araştırma ve geliştirme yatırımlarındaki vergi indirimlerini kaldırmasına rağmen Meksika, 2002’deki %24’lük başarı oranını, 2012’de %25’e çıkardı

7. Estonya

Estonya (%26) pozitif bilimlere dair bölümlerden en fazla kadın mezun veren ülkedir. Bu oran %2012’de %41’dir.

6. Yunanistan

Yunanistan 2013 yılında araştırmaya GSMH’den sadece %0.08 harcadı. Gelişmiş ülkeler arasında en düşük harcamayı yaptılar. Pozitif bilimlerdeki derecelerinin 2002’deki %28’den, 2012’deki %26’ya nasıl düştüğünü açıklaması bu olabilir.

5. Fransa

Fransa’da (%27) araştırmacılar devlet üniversitelerinden daha ziyade endüstri tarafında istihdam ediliyor.

4. Finlandiya

Finlandiya (%28)  tıp konusunda diğer alanlara göre daha çok araştırma yayınlıyor.

3. İsveç

İsveç (%28) programlamalar gibi uygulamalar da dâhil iş dünyasında bilgisayar kullanımında sadece Norveç’in gerisinde. Çalışanların dörtte üçü kendi işini yaparken bilgisayar kullanıyor.

2. Almanya

Almanya (%31) Amerika ve Çin’in arkasından, 10 bin kişi ile pozitif bilimlerden mezun olanlar sıralamasında üçüncü. ( Bu ülkelerin nüfusunun daha fazla olmasına rağmen.)

1. Güney Kore

OECD’nin en iyiler listesinin zirvede yer almasına rağmen Güney Kore, 2002’deki %39 oranında büyük düşüş yaşayarak %32’ye geriledi.

tr_TRTurkish