Ahmet Gürata’dan Yeni Kitap: “Imitation of Life: Türk Sinemasında Kültürler Arası Kabul ve Yeniden Yapımlar”

Ahmet Gürata’nın yeni kitabı “Imitation of Life”, filmlerin kültürlerarası kabulü, çeviriden yeniden yapımlara kadar birçok farklı aşamayı içerir saptamasından hareketle Türkiye’yi örnek alarak, uluslararası filmlerin dolaşım, kabul ve yeniden yorumlanmasının tarihsel, sosyal ve ekonomik koşullarını analiz ediyor.

Kitabın ilk bölümü, 1910’lardan 1950’lere kadar belirli sergileme pratiklerinin ve buna bağlı alımlama süreçlerinin tarihsel bir analizini sunuyor. Bir sonraki bölüm, metinlerarasılık ve melezliğe özel bir odaklanma ile yeniden çevrim olgusuna odaklanıyor. Yeniden çekilen filmlerin en önemli yönü kültürel ve ahlaki değerlerin uzlaştırılmasıdır. Kitap, evrensel Batılılaşma modelinin aksine modernitenin yerelleştirilmiş bir versiyonunu öne sürerek, yeniden yapılanmaların alternatif moderniteler çerçevesinde kolayca değerlendirilebileceğini öne sürüyor.

Ahmet Gürata, “Imitation of Life”da, ulusal sinemaya alternatif bir yaklaşım önererek ulusal ve uluslararası, büyük ve küçük yapıtlar arasındaki ayrımlara meydan okuyor. Farklı sinemalar arasındaki kültürler arası etkileşimleri vurgulayarak, Türk sinemasındaki çeşitlilik görüntülerini vurgulayan yeni bir model sunuyor.

King’s College London’dan ve “The Hollywood Meme: Dünya Sinemasında Ulusötesi Uyarlamalar” kitabının yazarı Dr Iain Robert Smith kitapla ilgili olarak şu yaklaşımda bulunuyor:

Bu, şüphesiz Türk popüler sineması üzerine yazılmış en iyi kitaplardan biri. Ahmet Gürata, Hollywood, Mısır ve Hint sinemasının Türkiye’de nasıl karşılandığını canlı ve ilgi çekici bir şekilde anlatıyor ve ve The Wizard of Oz (1939) ve Imitation of Life (1959) gibi filmlerin Türkiye’deki yeniden çevrimleri üzerine yaptığı analiz hem düşündürücü hem de algılayıcı. Bu sadece Türk sinemasındaki kültürler arası alışverişe dair önemli bir çalışma değil, aynı zamanda daha geniş anlamda “modernitenin tercümesi”nin çığır açan bir açıklaması.”

Kitabın önsözünü de kaleme alan Remake, Remix, Rip-Off yönetmeni Cem Kaya ise kitabı, “Imitation of Life, kültürel sahiplenmenin birçok farklı yönünü araştırıyor, anlatıları yerel lezzetlerle renklendirerek farklı izleyiciler için erişilebilir hale getiriyor ve böylece hikâyeleri ve fikirleri farklı kültürlere tercüme ediyor. Gürata, son derece eğlenceli ve zekice kaleme alınmış araştırmasında, Türk sinemasının diğer sinemalarla olan çok yönlü ilişkilerini iyi ve kötü, otantik ve yapay, orijinal ve kopya gibi yaygın ikiliğin ötesinde keşfederek alternatif bir Türk sineması tarihi öneriyor” ifadeleriyle yorumluyor.

Ekim ayında yayına sürülen kitaba Amamzon.com’dan ulaşabilirsiniz.

tr_TRTurkish