Salt’tan ÖRAV iş birliğiyle “Okulda ve Okul Dışında Sanatı Yorumlamak: Eğitimciler için Bir Rehber”

Salt, Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) iş birliğiyle eğitimcilerin kültür etkinliklerini planlamaları ve öğrencileriyle birlikte sanatı yorumlamalarını kolaylaştırmak amacıyla iki çevrimiçi rehber yayımladı.

Garanti BBVA tarafından kurulan Salt’ın, Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) iş birliği ve STABILO’nun desteğiyle hayata geçirdiği “Okulda ve Okul Dışında Sanatı Yorumlamak: Eğitimciler için Bir Rehber”, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin sanatı öğrenme yöntemlerine daha fazla dâhil edebilmelerini sağlamayı amaçlıyor. Yazar-editör İlkay Baliç tarafından, akademisyen Evren Barın Egrik’in danışmanlığında hazırlanan rehber, hem kendi yaşamında hem de mesleki çalışmalarında kültür ve sanata, yaratıcı ve eleştirel düşünceye daha fazla yer açmak isteyen tüm eğitimcilerin faydalanabileceği bir kaynak niteliğinde.

Sanat eğitimi, her yaş grubundan öğrencinin kendini ifade edebilmesi ve estetik bilinç kazanması için temel bir gereksinim. Bu alandaki uygulamalar, öğrencilere sanatsal bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmanın ötesinde kültürel miras bilinci oluşturma, sanatı diğer disiplinlerle ilişkilendirme, hayal gücünü, duygusal zekâyı, eleştirel düşünceyi ve kültürel çeşitliliğe dair farkındalığı geliştirme olanaklarını barındırıyor.

“Okulda ve Okul Dışında Sanatı Yorumlamak”

“Okulda ve Okul Dışında Sanatı Yorumlamak” rehberi, sanat eğitimine kültürlerarası eğitim yaklaşımları perspektifinden bakarak, sanat aracılığıyla eğitimciler ile öğrencilerin kültürel okuryazarlıklarının zenginleştirilmesine odaklanıyor. Rehberin öncelikli hedefleri arasında sanatın öğrenme ortamlarında serbestçe yorumlanabilmesi, çağrıştırdığı soruların dile getirilmesi, öğrenen topluluklarının kendi bakış açılarıyla yeni bağlar ve bağlantılar kurması, böylelikle yeni tartışma ve diyalog alanları açılması bulunuyor. Rehberin birinci kısmı bu hedefler doğrultusunda sanatın yorumlanma biçimleri ve yöntemleri üzerine bir girizgâh niteliğindeyken, ikinci kısım okul dışı kültürel etkinliklerin planlanmasına yönelik öneriler içeriyor ve bu önerileri Salt’a bir ziyaret örneği aracılığıyla somutlaştırıyor.

Üç İç Denizin Ülkesi Sergisi Kapsamında “Eğitimciler için Yorumlama Rehberi”

Handan Börüteçene’nin Salt Beyoğlu’nda devam eden Üç İç Denizin Ülkesi sergisi için hazırlanan yorumlama rehberi ise ilk rehberdeki yaklaşım ve yöntemleri bu defa Salt’ın bir sergisi aracılığıyla somutlaştırıyor; kullanıcılara bir yorumlama örneği sunuyor.

Salt ve ÖRAV, böylelikle kültür kurumlarıyla eğitim alanı arasındaki iş birliklerinin güçlendirilmesi ve sürekli hâle getirilmesine yönelik önemli bir adım atıyor. Rehberlerin öğretmenler ile öğrencilerden gelecek geri bildirimlerle düzenli olarak güncellenmesi, atölye çalışmaları ve dijital içeriklerle derinleştirilmesi ve bu yolla Türkiye’de sanat eğitimi alanıyla etkileşimin sürekli kılınması amaçlanıyor.

Salt’ın “Okulda ve Okul Dışında Sanatı Yorumlamak: Eğitimciler için Bir Rehber” ile “Eğitimciler için Yorumlama Rehberi” STABILO’nun desteğiyle hazırlanmıştır.

What's your reaction?

tr_TRTurkish