Salt Beyoğlu ve Salt Galata’da iki yeni sergiye, bir dizi ses enstalasyonu ile kamu programları eşlik edecek.

Garanti BBVA tarafından kurulan Salt’ın yeni sergileri Mayıs ayında başlıyor. 2050+ tasarım
stüdyosunun Havaya Dair enstalasyonu Salt Beyoğlu’ndaki Forum alanında; sanatçı Itziar
Barrio’nun Öyleyse En Başa Dönelim sergisi Salt Galata’da sunulacak. Salt Beyoğlu’nun
dördüncü katındaki Kış Bahçesi’nde ise Haziran 2024’ten Mart 2025’e Özcan Ertek, Fulya
Uçanok, Ömer Sarıgedik, Zeynep Hatipoğlu ve Passepartout Duo’nun ses enstalasyonları
yer alacak.

Salt Beyoğlu’nda Enstalasyon: Havaya Dair

Disiplinlerarası tasarım stüdyosu 2050+ tarafından Salt Beyoğlu’ndaki Forum alanı için
tasarlanan Havaya Dair, materyal, işitsel ve görsel deneyler üzerinden hava kirliliğine dair
unsurları somutlaştırmayı amaçlıyor.

Enstalasyon, bir dizi müdahale aracılığıyla ziyaretçileri havanın maddeselliğiyle ilişki kurmaya
teşvik ediyor. Havaya nüfuz eden ve hava yoluyla yayılan zehirli maddelerin yanı sıra bu
zehirliliğin işaret ettiği toplumsal ve politik sonuçları, yerel ve küresel izlekleri, gezegen
ölçeğindeki inkâr edilemez bağıntıları da irdeliyor. Havanın, bir bölgedeki faaliyetlerin binlerce
kilometre ötedeki insan ve insan olmayan nüfusları etkileyebilen ortak bir alan olmasından
yola çıkan sergi, temiz ve solunabilir havanın müşterek ve evrensel bir hak olduğu bir dünya
için kolektif eylemin gerekliliğine de vurgu yapıyor.

8 Mayıs-18 Ağustos tarihlerinde Salt Beyoğlu, Forum’da sunulacak Havaya Dair, İstanbul
İtalyan Kültür Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilmektedir. Sergiye, video işlerin sunulduğu bir
gösterim programı eşlik edecek.

Salt Galata’da Itizar Barrio’nun Madde Üçlemesi: Öyleyse En Başa Dönelim
Öyleyse En Başa Dönelim sergisi, sanatçı Itizar Barrio’nun Madde Üçlemesi’ni oluşturan
video işleri bir araya getiriyor. Üçlemenin ilk bölümü A Demon that Slips into Your Telescope
While You’re Dead Tired and Blocks the Light Sen Yorgun Düşmüşken Teleskobuna Girip Işığı Kesen Şeytan, bilim insanları ve teknoloji uzmanlarının dünyaya bakışımızı nasıl etkilediğini irdelerken “nesnel” bilgi alanlarını şekillendiren toplumsal sistemlere ve iktidar yapılarına odaklanıyor. ROBOTA MML (2019-2023), Çekçe zorunlu çalışma anlamına gelen
robota kelimesinden türetilen ve ilk kez Karel Čapek’in 1920 tarihli R.U.R. oyununda kullanılan

“robot” kavramının etimolojik kökenlerini takip ediyor. İnsan emeğinin özgürleşmesi için
robotların üretildiği bir fabrikada geçen bu oyunun karakterleri, Barrio’nun işinde sınıf bilinci,
biyoiktidar, kimlik ve toplumsal cinsiyete duyarlı güncel bir bağlama yerleştiriliyor. Barrio’nun,
sanatçı ve besteci Seth Cluett ile birlikte ürettiği Particle Matter Parçacıklı Madde ise
maddi dünya ve bilimsel araştırmanın yanı sıra insan deneyiminin duyusal boyutlarını keşfe
çıkıyor. Üçlemeyi oluşturan bu çalışmalarda, bilim insanlarından teknoloji çalışanlarına, vücut
geliştirmeciden robotik mühendisine, farklı alanlardan uzmanların görüşlerine de yer veriliyor.
Öyleyse En Başa Dönelim, ortak varoluş fikriyle hafıza, duyumsama ve deneyimin merkezi
olarak bedenin işlevine dair açılımlar barındırıyor. Zaman, mekân ve kolektif deneyimin
kesişimlerine dikkati çekerken, daha geniş toplumsal bağlamlar ile bireyleri bir arada tutan
bağlantıları yeniden düşünmeye davet ediyor.

23 Mayıs-29 Eylül tarihlerinde Salt Galata’da yer alacak Öyleyse En Başa Dönelim sergisi,
BBVA Vakfı’nın desteğiyle gerçekleştirilmektedir.

Salt Beyoğlu’ndaki Kış Bahçesi’nde Ses Enstalasyonları

Haziran 2024’ten Nisan 2025’e Salt Beyoğlu’ndaki Kış Bahçesi’nde sunulacak Bitkiler ve
Bitkileri Sevenler için Sıcacık Toprak Sesleri programı, adını elektronik müziğin
öncülerinden Mort Garson’ın bitkiler için hazırladığı Mother Earth’s Plantasia (1976)
albümünden alıyor. L’Internationale’nin Museum of the Commons [Müşterekler Müzesi] projesi
kapsamında hazırlanan programda, Özcan Ertek, Fulya Uçanok, Ömer Sarıgedik, Zeynep
Hatipoğlu ve Passepartout Duo’nun ses enstalasyonları yer alacak.

tr_TRTurkish