Otizmlilerin Büyüleyici Dünya ‘Görüşü’

Otizmli bireyler dünyayı farklı görüyor.

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) bulunanlar, insan yüzüne ve çevrelerindeki birçok nesneye dikkatle bakmamalarına karşın parlak, hareket eden ya da dönen bazı nesnelere odaklanabilir ve uzun süre bakmaya devam edebilirler.

Konuya dair araştırmaların yeni bulgulara ulaşmasıyla, otizmli bireylerin dünyayı nasıl gördüğü hakkındaki bilgiler de artıyor.

Ekim 2015’te, Journal Neuron’da yayınlanan yeni bir araştırma, otizm spektrum bozukluğu bulunanların dünyayı nasıl ‘gördüğüne’ dair yepyeni bulgulara ulaştı. Araştırmaya katılan 39 otizmli bireyin (araştırmaya katılanların yarısı OSB teşhisi konmuş, diğer yarısı OSB teşhisi konmamış katılımcılardan oluşmaktadır) 700 farklı görüntüye verdiği tepki, geçmiş araştırmaların aksine otizmli bireylerin sadece “insan yüzlerine dikkatle bakmadığı, hareket eden nesnelere odaklanabildiği” bulgusunu geliştiren nitelikte. Araştırmayı yürüten CalTech’ten nörolog Ralph Adolphs, geçmiş araştırmalara ek olarak otizmlilerin ‘dünya görüşünün’ herkesten çok daha farklı olduğuna işaret ediyor.

Araştırmada göz izleme tekniği kullanılarak tespit edilen görüntülerde; sol tarafta bulunan otizmli katılımcıların kırmızımsı noktalara odaklandığını, sağdakiler ise diğer katılımcıların odaklandığı noktaları göstermektedir.

Araştırma sonuçları, otizmli bireylerin gösterilen fotoğrafların merkezine odaklandığını, etraftaki diğer nesnelere odaklanmadığını göstermektedir.

Çalışmada, otizmli insanların diğer nesneleri bir fotoğraf vardı bile görüntülerin merkeze odaklanmak eğiliminde.

Otizmli bireylerin, nesnelerin köşelerine ve dokularına odaklandığı, ancak yüzeylere odaklanmadığı görülmektedir.

Otistik insanlar da görüntüler yerine yüzlerini kenarları ve desenleri baktı.

Araştırmaya katılanların, gösterilen fotoğrafa 3 saniye süresince baktıklarında, odaklandıkları noktalar.

Katılımcılar sadece üç saniye boyunca her resim inceledi, bu yüzden ilk içgüdüleri ele geçirdi.

Otizmli bireyler, görüntülerdeki nesnelere odaklanmakta, insanları ise dikkatle izlememektedir.

Neurotypical katılımcılar yaptı ise otizm olan kişiler, fotoğrafları insanların bakışları arasında nesneyi takip etmek değil eğilimindeydi.

Otizmli ve otizmli olmayan katılımcıların, fotoğraflardaki farklı nesnelere odaklandığı görülmektedir.

Sen neurotypical katılımcılar arasında dikkat değişiklikler ve otistik olanlar farklı görebilirsiniz.

ABD’de her 68 çocuktan biri otizmli ve bu oran yeni teşhis kriterleri ve farkındalığın artmasıyla yükselmektedir.

Nedeniyle yeni tanı kriterlerinin ve farkındalık artışına geçmişte daha yüksek bugün bir oran - Yaklaşık bir ABD'de 68 çocukta otizm var.

Kaynak: CDC

Tıp dünyası Otizm Spektrum Bozukluğu teşhisinde hızlı bir gelişim göstermesine rağmen otizmin tespiti hala oldukça zor.

Doktorlar bozukluğu olan çocukların teşhis de iyiye olsa da, yine de yapmak oldukça zor.

Araştırmacılar Otizm Spektrum Bozukluğu teşhisini daha erken yapabilmek için girişimlerde bulunmaktadır. Erken teşhiste göz izleme tekniğinden faydalanılmaktadır.

Müdahaleler er yerine daha sonra başlayabilir böylece Araştırmacılar, daha önce otizm teşhisi için yollar arıyoruz. Eye-tracking yardımcı olabilir.

Kaynak: BabySibs

BabySibs projesi, bebeklerde Otizm Spektrum Bozukluğu teşhisini göz izleme tekniğiyle yapmaktadır.

BabySibs proje, örneğin, otistik bebeklerin ve neurotypical olanlar arasında teşhis farklılıkları bulmak için göz takip yazılımı kullanıyor.

Kaynak: BabySibs

BabySibs projesinde çalışan araştırmacılar, Otizm Spektrum Bozukluğu bulunan bebeklerin, karmaşık yüzeylere odaklandığını, normal yüzeylere ise bakmadığını tespit etmişlerdir.

BabySibs araştırmacılar otistik bebeklerin pişmiş yüzleri yerine yüzlerin normal kaliteli resimlere bakmayı tercih bulduk.

Kaynak: BabySibs

BabySibs projesinin bir diğer bulgusu; otizmli bebekler bilgisayardan çıkan sesleri dikkatle dinlediği ve insan sesine odaklanmadığıdır.

Otizmli Bebekler aslında çok, BabySibs proje bulundu bilgisayar tarafından üretilen sesler ziyade konuşma, dinlemeyi tercih ederim.

Kaynak: 2013 Study

Bilimin sağladığı yeni imkânlarla, Otizm Spektrum Sozukluğu daha erken yaşlarda teşhis edilerek, otizmli bireylerin ihtiyaç duyduğu destek daha erken dönemlerden itibaren sağlanabilecektir ve otizmli bireylerin eksiksiz bir hayat yaşamasına destek olunabilecektir.

If doctors and parents can identify children with autism sooner, hopefully they can receive the support they need to live more fulfilling lives.

Techinsider‘da yayımlanan Rebecca Harrington’ın makalesi, Yonca Alemdar tarafından Rotka için çevrilmiştir.

tr_TRTurkish