Korelasyon ve Nedensellik Farkını Heavy Metal’den Öğrenin

Herhangi bir konu rasyonel düşünmeyi öğretmek için kullanılabilir, heavy metal gibi gürültülü ve gösterişli bir şey bile.

Edmond Mac Ewan Üniversitesi’nde psikolog olan Rodney M. Schmaltz, Frontier in Psychology dergisine yazdığı bir makalede “Bu popüler kültür alanından yararlı pek çok kaynak, sınıflarda bilimsel düşünceyi yaymak için kullanılabilir,” diyor. Örnek vermek gerekirse, Schmaltz, Slayer, Judas Priest ve Mayhem gibi grupları çevreleyen tartışmaları işaret ediyor, her biri son 30 küsur yılda müzikleriyle şiddeti kışkırtmakla suçlanmıştır. Öğretmenler, bu iddiaların araştırılması etrafında bir ders tasarlayabilir ve temsili olarak öğrencilere nedenselliğe karşı bir korelasyon bilinci aşılayabilir.

Heavy Metal gibi bir şeyi bir öğretim aracı yapmak için, Schmaltz, öğrencileri bilim insanı gibi düşünmeye zorlamakta gizemin kullanımını savunanları etkileme ve ikna etme konusunda bir uzman olan Robert Cialdini’nin metodunu önerir.

“Cialadini, eğitmenlerin, aynı bir gizem yazarının romanına çizdiği çerçeve gibi derse bir çerçeve çizmeleri gerekliğini savundu,” diyor Schmaltz, “Bir bulmaca ortaya atarak ve okuyucuya – ya da bu durumda öğrenciye – bunu çözmesi için bilgi vererek.”

Ders, tamamen akılla gizemi çözmekle görevli Sherlock’larla dolu bir sınıfla bir dedektif hikâyesi;

“Müzik insanların zararlı eylemler yapması için neden olabilir mi?”

Schmaltz bir kuş sürüsü hikâyesi sağlar ve bilimsel kaynaklar araştırmacı öğrencilere ipuçları vererek hizmet eder. O öğretmenleri faydalı bilgileri parçalara bölerek vermeye teşvik eder. Öğrenciler, kavramları yavaş yavaş ve kavrayarak öğrenecekler ve kabul edilebilir bilimsel sonuca ulaşmak için gerekli düşünce süreçlerini de:

Heavy Metal ve şiddet arasında gündelik değil korelasyonal bir ilişki var. Bu sonuca ters düşen argümanlar batıl düşünceye dayanmaktadır. Tüm öğretmenler, öğrencilerine günlük düşünce içine nedensellik yeteneğiniaşılamakiçin gayret etmelidir, yanı sıra kendi sonuçlarıyla açıkça bağ kurma yeteneğini de. Bunun numarası, ilginç ve/veya beklenmedik bir konu etrafında derse çerçeve çizmektir. Rasyonel düşüncenin bu iletişimi, bilim sınıfında yapıldığı şekliyle kültürel eleştiri olarak birçok evde vardır.

Çok sık olarak, laboratuvarda öğrenilen dersler laboratuvarda kalır çünkü öğrencilerin gerçek hayattaki yeteneklerini transfer etmek için şartları yoktur. Schwaltz’ın Heavy metalin gizemleri konusunda öğretme fikri bu yüzden etkili olabilir.

Kolayca Punk Rock ya da HipHop’a adapte ederek aynı sonuçları elde etmen de mümkün: Akıllı sınıf düşüncesinin gerçek yaşamda bir uygulamasını yaparak.

tr_TRTurkish