Jay Coakley ile Elizabeth Pike’ın “Spor Sosyolojisi” kitabı  Ayrıntı Yayınları etiketiyle raflarda

İlk kez Amerika Birleşik Devletleri’nde yayımlandığı 1978 yılından bugüne yeni basımlarının yanı sıra farklı dillere çevrilen ve dünyanın farklı bölgelerine yönelik baskıları yapılan Spor Sosyolojisi: Sorunlar ve Çatışmalar’ın Türkçedeki bu ilk basımı Birleşik Krallık ve Avrupa baskısının çevirisidir.

Bu baskı, öncekilerin mirasını sürdürmekle birlikte spor sosyolojisi alanındaki güncel araştırmaları ve kuramsal yaklaşımları referans alarak, yeni tartışmalar ve örneklerle genişletilmiş bir içerik sunuyor.Sosyolojinin toplumda sporu incelemek için kullanılabileceği yolları göstermek üzere tasarlanan bu kitap, sporu yalnızca daha iyi anlaşılmak istenen bir konu olarak ele almıyor, aynı zamanda onu, içinde yaşadığımız toplum ve kültür hakkında daha fazla bilgi edinebileceğimiz bir pencere olarak kullanıyor. Sporun toplumsal cinsiyet, sınıf, ırk ve etnisite, yaş, yeterlik ve engellilik, şiddet ve sapma ile ilişkileri çerçevesinde toplumdaki güç ilişkilerine odaklanıyor; spor ve kültürel ideolojiler arasındaki bağlantıları inceleyerek bu ilişkileri anlamaya çalışıyor. Spor ile ekonomi, siyaset, eğitim ve medya gibi toplumsal hayatın önemli alanları arasındaki bağlantıları ele alarak spora ve topluma bütünsel bir bakış açısı sunuyor. Aynı zamanda toplumsal bir inşa olarak incelediği sporun içinde ve etrafında oluşturulan, sürdürülen ve değişen sosyal dünyaları inceleyerek, insanların parçası oldukları sosyal dünyalardaki aktif rollerine vurgu yapıyor. Böylece okurların kendi hayatlarında, ailelerinde, okullarında, topluluklarında, toplumlarında, bir bütün olarak dünyada sporla ilgili sorunları belirlemelerine ve keşfetmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.Bu bağlamda Spor Sosyolojisi: Sorunlar ve Çatışmalar, toplumsal ve kültürel dünyanın bir parçası haline gelen sporla ilişkili “daha derin oyuna” odaklanarak, toplumda spora ve onu çevreleyen sorunlara ve çatışmalara eleştirel bir gözle bakıyor. Bunu yaparken sporun daha demokratik ve insancıl hale getirilmesinin ve spora katılımın herkes için daha erişilebilir olmasının önemi üzerinde duruyor. Okurları da toplumda sporun nasıl tanımlandığı, nasıl organize edildiği, nereye doğru gittiği, gelecekte nasıl olması gerektiği hakkında sorular sormaya ve eleştirel düşünmeye teşvik ediyor.Spor Sosyolojisi: Sorunlar ve Çatışmalar; sosyoloji ya da spor bilimleri öğrenimi görenlerin yanı sıra, sporun içindeki tüm öznelerin ve spora ilgi duyan, onu daha iyi anlamak isteyen genel okurun da bilgilenmesini ve derinlemesine düşünmesini sağlayacak önemli bir temel kaynak olma özelliği taşıyor.Jay Coakley, Colorado Springs’teki Colorado Üniversitesi’nde fahri sosyoloji profesörüdür. Doktora derecesini Notre Dame Üniversitesi’nden sosyoloji alanında aldı ve o zamandan bu yana sosyolojideki diğer konuların yanı sıra oyun ve spor üzerine dersler vermekte ve araştırmalar yapmaktadır. Birçok eğitim, hizmet ve meslek ödülü alan Coakley, uluslararası saygın bir akademisyen, yazar ve dergi editörüdür. 2004’te Citizenship Through Sport Alliance [Spor Yoluyla Vatandaşlık İttifakı], spor ve fiziksel aktiviteleri daha içermeci hale getirmek için yaptığı çalışmalarından dolayı kendisine ulusal Citizenship Through Sport Award [Spor Yoluyla Vatandaşlık Ödülü] verdi. 2007’de Institute for International Sport [Uluslararası Spor Enstitüsü], onu En Etkili 100 Spor Eğitmeni’nden biri olarak seçti ve İngiltere, West Sussex’deki Chichester Üniversitesi, spor sosyolojisindeki üstün liderliği karşılığında onu Onursal Üyelik ile ödüllendirdi. ABD’deki etkileri üzerine, National Association for Sport and Physical Education (NASPE) [Ulusal Spor ve Beden Eğitimi Derneği] onu 2009’da Onur Listesi’ne aldı. Eski bir üniversitelerarası sporcu olarak, toplumsal olguları eleştirel olarak incelemek ve sosyal dünyaları daha demokratik ve insani hale getirecek değişimleri teşvik etmek için sosyolojideki kavramları, araştırmaları ve kuramları kullanmaya devam etmektedir. Halen Fort Collins, Colorado’da yaşamaktadır.Elizabeth Pike, Hertfordshire Üniversitesi Institute of Sport’ta [Spor Enstitüsü] profesör ve yöneticidir. Doktora derecesini Loughborough Üniversitesi’nden spor sosyolojisi alanında aldı ve o zamandan bu yana çalışmaları sporda ve spor yoluyla eşitlik, çeşitlilik ve içerme konularına odaklanmaktadır. Toplumsal cinsiyet, yaşlılık, spor ve fiziksel aktivite üzerine geniş çapta araştırmalar ve yayınlar yaptı. Dünya genelinde birçok üniversitede ve konferansta davetli konuşmacı, araştırmacı ve danışman olarak yer aldı. 2008-2019 yılları arasında International Sociology of Sport Association’ın [Uluslararası Spor Sosyolojisi Derneği] yönetim kurulu üyeliğini ve başkanlığını yaptı. Anita White Foundation’ın (AWF) [Anita White Vakfı] kurucu üyesidir ve bu vakfın 2011-2017 yılları arasındaki başkanıdır. 2021’de eşitliği teşvik etmeye yönelik çalışmalarından dolayı ilk Life and Medical Sciences Athena Swan Award’a [Yaşam ve Tıp Bilimleri Athena Swan Ödülü] layık görüldü. 2019’dan bu yana, Olympic Solidarity [Olimpik Dayanışma] tarafından desteklenen Women in Sport High Performance Pathway (WISH) [Sporda Kadınlar Yüksek Performans Yolu] Yönetim Grubuna başkanlık etmektedir ve halen International Working Group on Women and Sport (IWG) [Uluslararası Kadın ve Spor Çalışma Grubu] araştırma lideridir. International Review for the Sociology of Sport, Journal of Aging and Physical Activity gibi uzmanlık alanlarında önde gelen bilimsel dergilerin yayın kurullarında görev yapmaktadır. Halen Güney Oxfordshire, Birleşik Krallık’ta yaşamaktadır.

What's your reaction?

tr_TRTurkish