İklim değişikliği çocukların ve gençlerin sağlığını tehdit ediyor

Bugünün çocukları iklim krizi ile ilgili sağlık sorunlarıyla karşı karşıya. Lancet’in 35 küresel kurumla işbirliği içinde yürüttüğü yıllık araştırması Lancet İklim Değişikliği ve Sağlık Geri Sayımı dünyayı bu konuda uyarıyor. Her yıl, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCC) uluslararası müzakerelerinden önce bir araya gelerek yayınlanan Lancet Geri Sayımı, iklim değişikliğiyle mücadelenin önemli bir küresel sağlık sorunu olacağını vurguluyor. Önemli bir müdahale olmadıkça, küresel ısınma ve iklim değişikliği “tüm neslin sağlığını” olumsuz yönde etkileyecektir.

Lancet Geri Sayımı, sağlık göstergelerini beş kriter üzerinden izlemek ve böylece sağlık ve iklim değişikliği arasındaki karmaşık ilişkiyi değerlendirmek için bir izleme sistemi yaratmak amacıyla kuruldu.

Sistem aşağıdaki 5 başlığı içeriyor

1. sağlığa uyum, planlama ve esneklik

2.  iklim değişikliğinin etkileri, maruz kalmalar ve açıklar

3. finans ve ekonomi

4. hafifletici faaliyetler

5. kamu ve politik katılımı

Çalışmalar 2015 yılında başladı ve o zamandan beri yıllık olarak takip edildi; antropojenik iklim değişikliği, halk sağlığı alanında son yarım yüzyıl boyunca kaydedilen tüm ilerlemeleri ve kazanımları tehdit ediyor. Ayrıca, 2012’den bu yana, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) iklim değişikli kaynaklı sağlık sorunlarının, iklim krizini hafifleterek  önlenebileceğini veya iyileştirilebileceğini kabul etmiştir.

İklim değişikliği artık küresel halk sağlığını tehdit eden bir güç çarpanı olarak görmezden gelinemez gerçektir. İklim değişikli, hepsi geniş kapsamlı sağlık ve sosyal sonuçlara sahip, yükselen sıcaklıklar, sıcak hava dalgaları ve sık görülen aşırı hava olayları (kar fırtınası, kuraklıklar, sel, fırtınalar ve orman yangınları) olarak doğrudan kendini göstermektedir. İnsan faaliyetleri benzer şekilde çevreye de zarar vererek biyolojik çeşitlilik kaybını, tatlı suyun tükenmesini, okyanus asitlenmesini, toprağın bozulmasını ve diğer geri döndürülemez süreçleri başlatıyor.

Lancet’ın raporunda dikkat çekilen sağlıkla ilgili olaylar: düşük doğum ağırlığı ve yenidoğanlarda bebek ölümleri riskini artışı. Daha sıcak bir dünya, gıda verimliliğini etkileyerek gıda ve su kıtlığı, nüfusun zorunlu olarak yer değiştirmesi ve çocuklarla gençlerin sağlık risklerine karşı savunmasız kaldığı çatışmalar demektir. Çocuklar, gençler ve genç erişkinlerin kardiyovasküler sorunlar, astım krizleri, böcek kaynaklı hastalıklar, yetersiz beslenme, aşırı sıcağa maruz kalma, aşırı hava olayları ve iklim kaynaklı felaketlere kadar değişen ek hastalıklar yaşamaları muhtemeldir. Ticari faaliyetlere bağlı mevcut sera gazı emisyonu eğrisi her zamanki gibi devam ederse, çocuklar sağlık giderlerinde milyarlarca dolarla karşı karşıya kalacaktır.

EurekAlert

fotoğraf: Shutterstock

tr_TRTurkish