“Eskişehir Yerel Tarih Araştırmaları – Ertuğrul Sarı Armağanı” Kitabı Dorlion Yayınevi Etiketiyle Yayınlandı

“Eskişehir Yerel Tarih Araştırmaları – Ertuğrul Sarı Armağanı” kitabı Dorlion Yayınevi Etiketiyle Yayınlandı

Geçmişten günümüze aktardığı kültürel mirasıyla ülkemizin önemli şehirlerinden biri olan Eskişehir, kent hafızasını koruyan ve bu korunaklı belleği yeni kuşaklara aktarmayı misyon edinmiş bir şehir… Şehrin kendine has bir dokusunun bulunmasının yanında tarih boyunca önemli olaylara tanıklık etmiş, tarihle iç içe yaşamış canlı bir yapısı bulunmaktadır. Şehrin bu canlılığı ve arşiv mahiyetindeki verimliliği akademik çalışmalara da yansımaktadır.

Eğitimci kimliğinin yanında akademik anlamda da makale ve kitap çalışmalarıyla üretim hayatını sürdüren Çağhan Sarı önce “Eskişehir’in Demokrasi Serüveni (1946-1960)” ardından da “Gel Dosta Gidelim Gönül” kitaplarının yayınlanması sonrası Eskişehir özelinde kent hafızasına ilgi ve hassasiyetini hissettirmişti. Çağhan Sarı bu ilginin devamında 2021 yılında hayatını kaybeden amcası Ertuğrul Sarı’ya ithaf edilen ve editörlüğünü üstlendiği “Eskişehir Yerel Tarih Araştırmaları – Ertuğrul Sarı Armağanı Kitabı” Dorlion Yayınevi etiketiyle okurlarla buluştu.

Kitap bir vefa kitabı olmasının yanında Eskişehir tarihine ve şehir araştırmalarına da katkıda bulunmayı amaçlıyor. Rıdvan Aras, Prof. Dr. Mesut Erşan, Prof. Dr. Kamil Çolak, Uğur Hacıoğlu, Dr. Cezmi Karasu, Orhan Köksal, Dr. Mehmet Şah Özcan, Hasan Hüseyin Özgün, Uzm. Çağhan Sarı, Prof. Dr. Mehmet Topal, Ahmet Can Uysal, Prof. Dr. Fahri Yetim çalışmalarıyla bu kitaba emek veren isimler arasında yer alıyor.

Doç. Dr. Mikail Kolutek de kitabın tanıtım yazısında kitaba dair düşüncelerini; “Anadolu’daki ilk medeniyetlerden Roma uygarlığına, Haçlı Seferleri’nden Türkiye Selçukluları’na, nihayetinde Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan süreçte Eskişehir kenti, tarihe tanıklık etmiş, tarih yapanlara ev sahibi olmuştur. Yerel araştırmaların bütüncül tarih yazımına verdiği katkılar göz önüne alındığında tarihin hemen her çağında adından bahsettirmiş Eskişehir’in tarihi, literatüre kaçınılmaz bir katkı sağlayacaktır. 17. Yüzyılda şehrin idaresi, Eskişehir’in tekke ve zaviyeleri, 1915 Ermeni Tehciri’nin Eskişehir’deki uygulamaları, Millî Mücadele’de karargâh misyonunu taşımış Sarıköy İstasyonu, şehrin göz bebeği şeker fabrikasının kuruluşu, 6 Mart 1950 tarihinde yaşanan sel felaketi, kentle özdeşleşen Havacılık Okulunun açılışı, şehrin 1970’lerdeki görünümü ve Eskişehir türkülerinin derleniş öyküsü, kitapta yer alan bölümlerden bir kaçıdır. Anadolu Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden değerli akademisyenlerle Yeditepe Üniversitesi ve Namık Kemal Üniversitesi yüksek lisans öğrencilerinin çalışmalarını buluşturan bu kitabın önemli bir yönü de vefa duygusuyla hazırlanmış olmasıdır. Bu çalışma Dücane Cündioğlu’nun “Vefa ve minnet vicdanın belleğidir.” sözünden hareketle sadece Eskişehir’e değil Eskişehirlilere de ahde vefayı göstermektedir. Bu yönüyle örnek teşkil eden çalışmanın, şehir belleği ve Eskişehir kent tarihi yazımında özel bir yeri olduğunu söyleyebiliriz” sözleriyle ifade etmiştir.

tr_TRTurkish