Çinli Çocukların Olimpiyat Hazırlığı

Susan Brownell, Shanghai Yangpu Gençlik Amatör Atletizm Okulu’ndaki (Pekin) jimnastik salonuna doğru ilk kez yürüdüğünde, ürkme dürtüsüyle savaşmak zorunda kaldı. University of Missouri-St. Louis Üniversitesi’nde bir antropolog olan Brownell konuyla ilgili Tech Insider’a yaptığı açıklamada, okulda neredeyse altı bezli çocukların bulunduğunu, o yaşta yaptıklarının inanılmaz olduğunu, esneme egzersizleri yaparken çocukların simit gibi büküldüğünü, söylüyor.

Shichahai, Çin civarında yoğun olan spor merkezli yatılı okulların binlercesinden sadece bir tanesi. Federal hükümetten oldukça yüksek miktarda finansal destek alıyorlar. Yeteneklerini erkenden gösteren yaşları altı gibi küçük çocuklar, ailelerine umut verebilme ve para getirebilme isteğiyle yıllarca tekvando, masa tenisi, jimnastik ve badminton gibi sporlarla antrenman yapıyor. Çoğu için rüya erkenden bitiyor. Ama bazıları için Olimpiyat’a doğru giden ilk adımlar atılıyor.

1970lerde Çin ülkenin onurunu kazanması için sporu kullandı. Ping Pong diplamasisiyle, masa tenisi oyuncularının değişimi, ABD ve Çin arasındaki Soğuk Savaş geriliminin buzlarını çözmüştü.

Beginning with its Ping Pong diplomacy of the 1970s, in which an exchange of table tennis players between the US and China thawed Cold War tensions, the country has used sports to achieve honor.

Library of Congress

Pekin, 2008 oyunları için ev sahibi olarak seçildiğinde, Proje 119 duyuruldu. Bu, 2000’de sorun yaşayan Çin’in etkinlikte 119 madalyaya ulaşması amacıyla yapılan bir girişimdi.

When Beijing was selected for the 2008 Games, it launched Project 119 — an initiative to nab the 119 gold medals in events that China had trouble with in 2000.

Reuters

Bu Olimpik rüya sayesinde,  çocukları 2020 ve daha sonrası için hazırlayan spor okullarında hâkimiyetini Çin genelinde hala sürdürüyor.

That dream of Olympic domination still lives on in the sports schools scattered across China, where kids prepare for the 2020 Games and beyond.

Damir Sagolj/Reuter

Birçok öğrenci, kendilerini yoksulluktan kurtuluş bileti olarak gören dezavantajlı ailelere mensup. Brownell küçük yaşta Olimpiyat denemelerini geçen atletler kazanır ve onların aileleri şehirde yaşama şansı elde eder ve bununla statü elde eder, diyor.

Many students come from disadvantaged families who see sports as their ticket out of poverty. Brownell says winning early Olympic trials earns athletes and their families a chance at city living and the status that comes with it.

Aly Song/Reuters

Bu sporlarda yatılı okulların eğitimi çok iyi olmadığı için aileler sporda yarışan çocuklarını üniversite eğitimi için desteklemek eğiliminde değiller, tespitini de yapıyor Bromwell.

"Parents that were college-educated don't tend to support their children getting tracked into sports, because in these sports boarding schools the education is not very good," she says.

Damir Sagolj/Reuters

En büyük odak pek tabii antrenmandır.

The biggest focus, of course, is the training.

Aly Song/Reuters

Erken yaşta devlet okulundaki çocuklar yeteneklerine bağlı olarak 5 kategoriye ayrılır: uluslararası usta sporcu, ulusal usta sporcu, Sınıf 1, Sınıf 2 ve Sınıf 3. Sadece Sınıf 1’deki ya da daha yüksek derecelerdekiler yatılı okullara gitmeyi başarır.

Early on in public school, kids are divided into five categories depending on their talent: international master sportsman, national master sportsman, Grade 1, Grade 2, and Grade 3. Only kids at Grade 1 or higher generally make it to sports boarding schools.

Aly Song/Reuters

On yıllarca Sınıf 2 ve Sınıf 3’teki çocuklar “boş zaman spor okullarında” çalıştı. Ama hükumet elit düzeydeki sporculara dikkati daha fazla yönlendirmek için bu desteği durdurdu.

For decades, there used to be "spare-time sports schools," which trained kids at the Grade 2 and 3 levels. But the government has since stopped funding those to direct more attention to its elite-level athletes.

Aly Song/Reuters

2013 verilerine göre ( mevcut son veriler bu yıla ait) ulusal ya da bölgesel takımlarda yer alan 51 bin atletin kabaca 11 bini usta sporcu ya da Sınıf 1’di. Bunlar Olimpiyat kadrosuna girmek için rekabete devam edecek olanlar.

According to 2013 data (the latest year for which data are available), of the 51,000 athletes who made it to the national or provincial teams, roughly 11,000 were at master sportsman or Grade 1 — the ones who go on to compete for spots on the Olympic roster.

Aly Song/Reuters

2013 yılında, Çin’in başlıca spor ajansı olan Devlet Spor Genel İdaresi, spor ve eğitime yaklaşık 600 milyon dolar harcadı.

In 2013, the State General Administration of Sport, China's primary athletic agency, spent nearly $600 million on sports and training.

Damir Sagolj/Reuters

Jimnastik koçu Zhao Genbo 2012 yılında CBS News’e verdiği bir demeçte durumu şöyle özetliyordu; “Çin’in ekonomik gelişmesi bizim sporumuzun gelişmesini harekete geçirir. Koçlarımız ve sporcularımız zafer için büyük acı ve zorluklara katlanır.”

"China's economic development prompts our sports development," gymnastics coach Zhao Genbo told CBS News in 2012, at the start of the London Games. "Our coaches and athletes go through great pains and hardship for glory."

Aly Song/Reuters

Shichahai ve sayısız okul, sanat eğitim tesislerinin durumuna benzer nitelikte bir eğitim tarzıyla çocukların yeteneklerini şekillendirir.

Shichahai and countless schools just like it feature state-of-the-art training facilities for kids to hone their talents.

Damir Sagolj/Reuters

“Ama Olimpiyat şöhreti arayışı yaşamlarını tüketir, genellikle sevdikleri spor monoton bir rutine döner,” diyor Bromwell.

But the quest for Olympic fame consumes their lives, often turning a sport they love into a monotonous routine, Brownell says.

Damir Sagolj/Reuters

 “Onların temelde beslenmeleri, eğitilmeleri ve okula gitmeleri gerekiyor ama her zaman öyle olmuyor.  Çocukların büyük çoğunluğu kendilerine ve ailelerine daha iyi bir hayat sağlamak için pragmatik nedenlerden dolayı bunu yapıyor.”

"They basically eat, train, and are supposed to go to class, but don't always," she says. "The vast majority of them are doing it for pragmatic reasons, which is to get a better life for themselves and their family."

Damir Sagolj/Reuters

 Shichahai ve komşu spor okullarında eğitim alan çocuklar Rio Olimpiyatları öncesinde hiç şüphe yok ki altın madalyayı hedefliyor.

The kids training at Shichahai and neighboring sports schools ahead of the Rio Olympics no doubt have their sights set on gold.

Damir Sagolj/Reuters

“Ama diğerleri için – her şeyini verenler ve hala yetersiz olanlar – aldıkları eğitim gerçek dünyada onları hazırlıksız bırakabilir.”

But for the others — the ones who give it their all and still fall short — over a decade of training may leave them unprepared in the real world, Brownell says.

Aly Song/Reuters

“Bu sporcuların büyük çoğunluğu Olimpiyat madalyalı olamayacak. Ama çocuklar unutulsa bile sistem çalışmaya devam edecek. O bunu yapmak için tasarlanmıştır: madalya üretmek.”

"The vast majority of these athletes are not going to becoming Olympic medalists," she says. But even if the kids do fall through the cracks, that's just the system at work. "That's what it was designed to do: produce medals."

Aly Song/Reuters

Şimdiye dek, bu sistem nispeten başarılı olmuştur. Londra Olimpiyatlarında Çin, 17 madalya daha fazla kazanan ABD’yi ardından ikinci olarak 87 madalya ile evine dönmüştür.

So far, that system has been relatively successful. At the London Olympics, China took home 87 medals, trailing the overall medal leader, the United States, by 17 medals.

Damir Sagolj/Reuters

Belki de 2016 yılı Çin’in  atletik dominasyonunu dünya sahnesinde zafere dönüştüreceği yıl olacak.

Perhaps 2016 will be the year that China's athletic domination at home can translate to a victory on the world's stage.

Damir Sagolj/Reuters

techinsider.io sitesinden alınmıştır.
tr_TRTurkish