Balkanlarda Azınlıklar ve Geleneksel Giysileri

1.Gorani

Goralılar (dağlılar anlamında)  Gora bölgesinde yaşayan Slav Müslüman etnik gruptur – Kosova, Makedonya ve Arnavutluk arasında bir bölgedir.

Goraniler bir geçiş Güney Slav lehçesi ile konuşuyorlar ve buna Našinski yani ”bizimki/bizim lehçe” olarak adlandırıyorlar.

Goralılar günümüzde, etnik aidiyetleri kesinleşmemiş oldukları için, birçok devlet ve kültür arasında paylaşılamayan bir halk durumundadırlar. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, bölgedeki Müslüman ahali ile beraberlik içinde yaşamış ve aidiyetleri sorgulanmamıştır. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde artan ayrılıkçı hareketler sonucunda Balkanlar’da Osmanlı egemenliğinin ortadan kalkmasıyla beraber, Slav nüfusunun politik baskınlığı arttıkça, Goralılar da dil yakınlığı sebebiyle Slav fikriyatından etkilenmeye başladılar. Sonrasında, Sırp ve Yugoslavya devletlerinin Slav ağırlıklı yapıları sebebiyle, bölgedeki Slav halklarıyla yakınlaşmada artışlar oldu.

 Nüfus: 60.000

yy

2.Pomaklar

Pomak; Bulgaristan, kuzeydoğu Yunanistan ve kuzeybatı Türkiye ve Makedonya’da yaşayan Slav Müslümanlar için kullanılan bir terimdir. Pomaklar Balkanlarda Osmanlı hâkimiyeti sırasında İslam’ı kabul eden yerli Bulgarların torunları olarak tanımlanır.

Nüfus: 1.000.000

ı

3.Janjevci

Janjevci (Yanyevtsi) etnik Hırvat olarak kendilerini tanımlayabiliriz. Topluluk 14. yüzyılda bugünkü Kosova Ortacağ Sırbistan Devletine ait iken,  Ragusa Cumhuriyeti’nden (Dubrovnik ve hinterlandı)  ve Batı Bosna Hersekten göç eden tüccarlar olduğuna inanılmaktadır.

Topluluk Shtokavian lehçesinin Prizren-Güney Morava alt lehçesini konuşuyor.

 Nüfus: 10,000

n

4. Mijaks

Mijaks batı Makedonya’da, Radika Nehri boyunca Mijačija bölgesinde yaşayan etnik Makedon bir etnik gruptur. Mijaks ağırlıklı olarak hayvancılıkla uğraşırlar ve dini mimarisi, ahşap, simge resim gibi zengin geleneklere sahiptir. Makedon dilinin karakteristik Galicnik lehçesi ile konuşurlar.

Nüfus: 30,000-60,000

şjk

 5.Pannoian Russinler

Pannonia Rusinler, ya da sadece Rusinler veya Ruthenians. Sırbistan ve Hırvatistan’da bir Slav azınlıktır. Onlar resmen Sırbistan ve Hırvatistan’da ayrı bir milliyet olarak kabul edilir. Çoğunlukla Ukrayna’da ve Slovakya, Polonya, Romanya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan’da yaşayan kuzey Rusinlerin bir parçası olarak kabul edilir. Panoniyen Rusinler kendi konuştukları Rusinceyi lehçe değil ayrı bir dil olarak kabul ederler.

Nüfus: 16583

 mknjbk

6. Bosnalı Polonyalılar

Bosnalı Polonyalılar Bosna-Hersek’te anayasayla tanınan etnik azınlıklardan biridir. Onlar Bosna Hersek’te Avusturya-Macaristan döneminde geldi ve yeni teknoloji ile kalifiye işgücü getirerek, çoğunluğu Bosna’nın kuzeyine yerleşti. Polonyalılar ve onların soyundan gelenler Bosnalı Polonyalılar bazı şarkılar, yemek tarifleri ve dilde Bosna kültürünün etkileri altında kaldı. 1930 nüfus 30.000 ve İkinci Dünya Savaşı sonunda 15.000 olarak kaydedilmiş iken, bugün nüfusları 1000’den daha azdır.

 Nüfus: <1000

 poıufd

7. Šokci

Şokci ağırlıklı olarak Hırvat olarak tanımlanan Güney Slav etnik azınlıklardandır.

Şokciler Shtokavian Slovendilinin alt lehçesini konuşuyor ve bu lehçe Bunjevac lehçesine çok fazla benzerlik göstermekte. Şokciler Hırvatistan, Sırbistan ve Macarsitanda yaşıyor. Bunyevatslar aksine, aynı bölgede diğer Katolik Slav grup olarak, günümüzde, Šokci Hırvatlardan ayrı bir grup olarak kendilerini ilan ediyorlar. Nüfusları tam olarak bilinmiyor.

 fdcghf

8. Bunjevci

Bunyevatslar  genellikle Bačka bölgesinin kuzey kesiminde, bunun haricinde Baranja ve Banat bölgelerinde azınlık olarak yaşayan  Slav etnik grup.

Katolik kültürüne sahip olan Bunyevatsların siyasi merkezi Subotica şehridir. Kendilerini Hırvat olarak tanımladıkları da görülür.

 Nüfus: 18,000 (Sırbistan ve Macaristan)

 ıugfjk

fotoğraflar:telegraph.co.uk

Dragana Krcum

What's your reaction?

tr_TRTurkish