65 Farklı Hayvan Türü Mutluluğunu ifade Etmek İçin Gülüyor

Gülmeyi insana özgü sanıyorsanız yanıldınız!

Bioacoustics’te yayınlanan yakın tarihli bir UCLA araştırması, 65 hayvan türünün kendi kahkaha biçimine sahip olduğunu keşfetti. Bu tür eğlenceli sesler çıkaran türler arasında foklar, köpekler, fareler ve firavun fareleri bulunuyor. Bu sesler, insan kahkahasının evrimi hakkında da ipuçları verebilir.

UCLA araştırması, her bir türü yeniden incelemek yerine, çeşitli hayvan türleri üzerinde halihazırda yapılmış birçok başka deneyin sonuçlarından yararlandı. UCLA antropoloji yüksek lisans öğrencisi Sasha Winkler ve UCLA iletişim profesörü Greg Bryant, ses çıkarma işaretlerinin kanıtları için her çalışmayı taradı. Bu seslerin oyun sırasında saldırganlığı ifade etmediği düşünülüyor. Sesler türlere göre perde, uzunluk ve hacim bakımından farklılık gösteriyor. Bazıları -şempanzelerin kahkahaları gibi- insan kulağının aşina olduğu seslerdir. Farelerinki gibi diğerleri ise bilimsel teknoloji olmadan tespit edilemez.

Bilim insanları uzun zamandır insan kahkahasının önemli bir sosyal işlevi olduğunu öne sürdüler. Winkler bir açıklamada şunları kaydetti: “Güldüğümüzde, genellikle diğer insanlara eğlendiğimiz hakkında bilgi veririz ve onları da bize katılmaya davet ederiz… Bazı bilim insanları, bu tür sesli davranışların oyun oynayan birçok hayvanda ve bu şekilde paylaşıldığını öne sürmüşlerdir. Kahkaha, evrimsel olarak eski bir ses çıkarma sinyalinin insan versiyonudur.” Primatlar evrimsel olarak insanlarla yakından bağlantılı olsa da, inekler, tilkiler, firavun fareleri ve muhabbet kuşları gibi bazı gülen türler insanlardan on milyonlarca yıl ayrılıyor, diye belirtiyor Bryant. Bu, araştırmacılar için yeni ve ilginç evrimsel sorular ortaya koyuyor.

Keşfedilen ilk hayvan kahkahalarından biri, farenin ultrasonik gıcırtısıydı. Berlin Humboldt Üniversitesi’ndeki bilim adamları, seslerini kaydederken fareleri gıdıklayarak dokunma bilimini araştırdılar. Ekip, farelerin sırtlarının gıdıklanmasını sevdiklerini keşfetti. Araştırmacılar dokunmayı bıraktığında, fareler daha fazlasını bekleyecek ve hatta geri çekilen eli kovalayacaktı. Gıcırdamaları 50 kHz’e, yiyecek alan veya arkadaşlarıyla sosyalleşen mutlu bir farenin perdesine ulaştı. Dokunma zevki, minik beyinlerinin duyusal korteksini de aydınlattı, farelerin aslında gıdıklamadan gülmelerini daha da sağlamlaştırdı. Şimdi, hayvanlar aleminde böyle bir neşe yaygın görünüyor. Daha fazla araştırma, belki de daha fazla gülen tür keşfedecektir.

Keşfedilen ilk hayvan kahkahalarından biri, farenin ultrasonik gıcırtısıydı. Berlin Humboldt Üniversitesi’nden bilim insanları, sesleri kaydederken fareleri gıdıklayarak dokunma üzerine bir araştırma yapııyorlardı. Ekip, farelerin sırtlarının gıdıklanmasını sevdiğini keşfetti. Araştırmacılar dokunmayı bıraktığında, fareler daha fazlasını bekledi ve hatta geri çekilen eli kovaladılar. Gıcırdamaları 50 kHz’e, yiyecek alan ya da arkadaşlarıyla sosyalleşen mutlu bir farenin perdesine ulaştı. Dokunma zevki, minik beyinlerinin duyusal korteksini de aydınlattı, farelerin aslında gıdıklamadan dolayo güldüklerine dair veriyi daha da sağlamlaştırdı. Yeni araştırmaya göre, hayvanlar aleminde böyle bir neşe durumu yaygın görünüyor. Daha fazla araştırma, belki de daha fazla gülen tür keşfedecektir.

Laughing Seals, Rats, and Dogs
@  DAMEDEESO/Depositphotos

 Open Culture

kapak görseli: PANTHERMEDIASELLER/Depositphotos

tr_TRTurkish