Richard Marsden’in “Sermayenin Doğası: Foucault’dan Sonra Marx” kitabı Ayrıntı Yayınları’nın İnceleme Dizisi kapsamında yayımlandı

Richard Marsden’in, insanların eylemlerini kısıtlayan veya mümkün kılan toplumsal ilişkilerin yapısını modelleme amacıyla sermayeyi kaleme aldığı çalışması Sermayenin Doğası: Foucault’dan Sonra Marx, Ayrıntı Yayınları’nın İnceleme Dizisi kapsamında yayımlandı. Marx ve Foucault’yu eleştirel gerçekliğin merceğinden tekrar okuyan, onların toplumsal teorilerinin esastan uyuşmadığı yönündeki yaygın kanıyı altüst eden kitap, insanların eylem kapasitesinin maddi nedeninin bir modelini inşa ediyor. Sermayenin Doğası: Foucault’dan Sonra Marx, toplum, iktisat ve siyasal teori ile eleştirel organizasyon, yönetim çalışmaları ve postmodernizm alanlarında okuyan ve araştıranların ilgiyle karşılayacağı özgün bir çalışma…

Sanallığı benimsememize karşın sahiciliğe özlem duyuyoruz. Geleceğe hızla atılmamıza rağmen geçmişin hasretini çekiyoruz. Sermayenin Doğası, toplumsal yaşamın mekânsal ve zamansal koordinatlarında süregelen rahatsızlığın tam ortasındaki bu gerilimi açıklamayı amaçlar.

Bunu, Marx ve Foucault’yu eleştirel gerçekliğin merceğinden tekrar okuyarak ve onların toplumsal teorilerinin esastan uyuşmadığı yönündeki yaygın kanıyı altüst ederek yapar. Netice Marx’ın“ toplumsal üretim ilişkileri” ile Foucault’nun “disipline eden iktidarı” arasında konumlanan aydınlatıcı bir sentezdir. Yazar bu sentezden eylem kapasitemizin maddi nedeninin bir modelini inşa eder: sermaye, toplumun genetik kodu.

Kitapta Foucault’nun iktidar kavramı Marx’ın analitiğinin merkezine yerleştirilir. İktidar mantığı ve değer yasası; disipline eden teknolojiler ve sermaye birikiminin genişleyip yükselen sarmalları iç içe geçerek birbirine karışır. Foucault iktidarın “nasılını” Marxise “nedenini” açıklar. Kitapta ikisinin birlikte postmodernitenin koşullarını şekillendiren geçerli üretim ilişkilerinin etkin mantığını tanımladıkları öne sürülüyor.

Kavramsal açıdan özgün ve açıkça yazılmış bu ikonoklastik eser; toplum, iktisat ve siyasal teori ile eleştirel organizasyon, yönetim çalışmaları ve postmodernizm alanlarında okuyan ve araştıranlarca hoşnutlukla karşılanacaktır.

Yunus Emre Ceren’in dilimize çevirdiği Sermayenin Doğası: Foucault’dan Sonra Marx, raflarda ve internet satış sitelerinde!

RICHARD MARSDEN HAKKINDA

Richard Marsden doçentlik yaptığı Kanada’daki açık Athabasca Üniversitesi’nde yazarlık, editörlük ve eğitmenlik yapıyor.

Bilgi için:            ayrintiyayingrubu.com

                            instagram.com/ayrintiyayinlari

                            twitter.com/AYRINTIYAYINEVI

                            facebook.com/ayrintiyayinevi

What's your reaction?

tr_TRTurkish